Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova 2094/2, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/04/2022 07/04/2022 Stiahnuť správu