Základná škola – Alapiskola, Školský rad 416/27, Štvrtok na Ostrove

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 23/03/2023 Stiahnuť správu