Základná škola – Alapiskola, Gemerská Ves 204, Gemerská Ves

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 23/03/2023 Stiahnuť správu