Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola, Hlavné námestie 13, Dvory nad Žitavou

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/04/2022 07/04/2022 Stiahnuť správu