Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím, Sládkovičova 1172/34, Bánovce nad Bebravou

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 10/01/2024 10/01/2024 Stiahnuť správu