Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Gagarinova ulica č. 2490/13, Topoľčany

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/03/2023 14/03/2023 Stiahnuť správu