Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvu Magángimnáziumv, Hlavná 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 12/03/2024 12/03/2024 Stiahnuť správu