Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Sládkovičova 1172/34 Bánovce nad Bebravou

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/05/2023 16/05/2023 Stiahnuť správu