Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Boženy Nemcovej 436/38, Zemianske Kostoľany

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 08/12/2022 08/12/2022 Stiahnuť správu