Súkromná základná umelecká škola, Weberová 13, Prešov a Elokované pracovisko, Šmeralova 25, Prešov, Elokované pracovisko, Sedlice 3, Elokované pracovisko, Volgogradská 5, Prešov, Elokované pracovisko, Dubová 324/8, Kapušany, Elokované pracovisko, Jarková 14, Prešov a Elokované pracovisko, Záhradnícka 83/19, Svinia ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy, Weberová 13, Prešov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 10/01/2024 11/01/2024 Stiahnuť správu