Súkromná základná umelecká škola, Ul. Hlavná 1737/12, Stropkov a Elokované pracovisko, Hlavná 79/48, Stropkov, Elokované pracovisko, Bukovce 80 ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej, Ul. Hlavná 1737/12, Stropkov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 23/11/2023 09/01/2024 Stiahnuť správu