Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 120, Pohronský Ruskov a elokované pracoviská Nová Dedina 97, Štiavnická cesta 26, Pukanec, Školská 288/11, Kalná nad Hronom ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy Hlavná 120, Pohronský Ruskov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 03/10/2023 03/10/2023 Stiahnuť správu
2. 08/02/2024 08/02/2024 Stiahnuť správu