Súkromná základná umelecká škola Evy Pacovskej, Nové Sady 176, Nové Sady a elokované pracoviská Sokolníky 191, Podhorany, Čab 57, Čab, Červeňová 42, Nitra, SNP 11, Topoľčianky, Litoměřická 704/32, Topoľčianky ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy Evy Pacovskej

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 28/09/2023 28/09/2023 Stiahnuť správu