Súkromná základná škola, Sklenárova 1, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 09/03/2022 11/03/2022 Stiahnuť správu