Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš, Ul. Obrancov mieru 1779, Dolný Kubín

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 13/12/2023 13/12/2023 Stiahnuť správu