Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/11/2023 15/11/2023 Stiahnuť správu