Súkromná základná škola – Magán alapiskola, Kálmána Mikszátha 1, Rimavská Sobota

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 03/11/2022 09/11/2022 Stiahnuť správu