Súkromná základná škola – Magán alapiskola, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 01/02/2024 01/02/2024 Stiahnuť správu