Súkromná základná škola, Lazovná 6, Banská Bystrica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 03/11/2022 09/11/2022 Stiahnuť správu
2. 12/02/2024 14/02/2024 Stiahnuť správu