Súkromná základná škola Felix, Nábrežie K. Petroviča 157, Liptovský Mikuláš

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/11/2022 23/11/2022 Stiahnuť správu