Súkromná základná škola Felix, Nábrežie K. Petroviča 157, Liptovský Mikuláš

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 19/09/2023 19/09/2023 Stiahnuť správu
2. 19/09/2023 19/09/2023 Stiahnuť správu