Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Dolné Obdokovce 71

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/03/2022 18/03/2022 Stiahnuť správu