Súkromná stredná odborná škola Gos – Sk, Ul. Ferka Urbánka 19, Trnava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 09/11/2022 22/11/2022 Stiahnuť správu