Súkromná stredná odborná škola ELBA, Smetanova 2, Prešov a Elokované pracovisko, Laborecká 66, Humenné ako súčasť Súkromnej strednej odbornej školy ELBA, Smetanova 2, Prešov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 25/05/2022 25/05/2022 Stiahnuť správu