Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce, Elokované pracovisko, Dukelská 47/51, Giraltovce, a Elokované pracovisko, Kpt. Nálepku 1, Giraltovce ako súčasti Súkromnej strednej odbornej školy, Dukelská 33, Giraltovce

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/11/2023 10/11/2023 Stiahnuť správu
2. 04/01/2024 11/01/2024 Stiahnuť správu