Súkromná spojená škola, Ul. Svätého Štefana 648/36, Štúrovo, organizačná zložka Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola, Ul. Svätého Štefana 648/36, Štúrovo; Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi Magánakadémia, Ul. Svätého Štefana 648/36, Štúrovo

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2024 15/03/2024 Stiahnuť správu