Súkromná spojená škola, Ul. J. Lettricha č. 3, Martin, organizačná zložka Súkromná škola umeleckého priemyslu, Ul. J. Lettricha č. 3, Martin

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/03/2022 14/03/2022 Stiahnuť správu
2. 01/02/2024 06/02/2024 Stiahnuť správu