Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy, organizačná zložka Súkromná stredná odborná škola, Maurerova 55, Krompachy

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/04/2022 22/04/2022 Stiahnuť správu