Súkromná materská škola U Macka Macíka, Tajovského 5, Banská Bystrica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 08/02/2023 09/02/2023 Stiahnuť správu