Súkromná materská škola Lobelka, SNP 9, Liptovský Mikuláš a Elokované pracovisko, Nová 4433/8, Liptovský Mikuláš, ako súčasť Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, Liptovský Mikuláš

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 13/04/2023 17/04/2023 Stiahnuť správu