Súkromná jazyková škola E-KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 01/12/2022 02/12/2022 Stiahnuť správu