Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/03/2022 16/03/2022 Stiahnuť správu
2. 16/03/2022 16/03/2022 Stiahnuť správu