Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 19/06/2023 19/06/2023 Stiahnuť správu