Stredná zdravotnícka škola, Martina Hattalu 2149, Dolný Kubín

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2022 15/03/2022 Stiahnuť správu
2. 12/03/2024 12/03/2024 Stiahnuť správu