Stredná zdravotnícka škola, Lipová 765/32, Humenné

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/03/2022 16/03/2022 Stiahnuť správu