Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/03/2023 14/03/2023 Stiahnuť správu
2. 15/03/2023 15/03/2023 Stiahnuť správu
3. 15/03/2023 15/03/2023 Stiahnuť správu