Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 27/09/2022 27/09/2022 Stiahnuť správu