Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/03/2023 14/03/2023 Stiahnuť správu