Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/03/2023 14/03/2023 Stiahnuť správu
2. 12/03/2024 12/03/2024 Stiahnuť správu
3. 12/03/2024 12/03/2024 Stiahnuť správu