Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/06/2023 16/06/2023 Stiahnuť správu
2. 12/03/2024 12/03/2024 Stiahnuť správu