Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice – Barca

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/03/2023 16/03/2023 Stiahnuť správu
2. 16/03/2023 16/03/2023 Stiahnuť správu