Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/06/2023 23/06/2023 Stiahnuť správu