Stredná odborná škola technická, Ul. F. Lipku 5, Hlohovec

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/03/2023 14/03/2023 Stiahnuť správu