Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 09/05/2023 09/05/2023 Stiahnuť správu