Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/12/2022 15/12/2022 Stiahnuť správu