Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/03/2024 14/03/2024 Stiahnuť správu