Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/06/2022 22/06/2022 Stiahnuť správu