Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, Michalovce

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 12/03/2024 12/03/2024 Stiahnuť správu