Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2023 15/03/2023 Stiahnuť správu