Stredná odborná škola stavebná, Tulipánova 2, Žilina

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 11/04/2022 13/04/2022 Stiahnuť správu